เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะ วPA

เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะ วPA

คู่มือการประเมินของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมีนตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

คำถามที่พบบ่อยใน วPA

วีดิทัศน์ วิทยฐานะตามเกณฑ์PA