การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กระทรวงศึกษาธิการ

การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กระทรวงศึกษาธิการ

จากกรณีที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 2564  โดยเปิดให้ครูทั่วประเทศที่มีภาระค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนได้ในวันนี้ 14 ก.พ.65 โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะเปิดตัวโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ ให้ครูไทย”  

กระทรวงศึกษาธิการและประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ ให้ครูไทย” ให้ครูทั่วประเทศลงทะเบียนแสดงความจำนงที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวกลางในการที่จะช่วยครูไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินในมิติต่าง ๆ คือ

1.การขอปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลง ให้สอดคล้องกับสินเชื่อสวัสดิการหักเงินเดือนที่ความเสี่ยงต่ำ

2.ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อไป refinance สินเชื่อดอกเบี้ยสูง เพื่อลดภาระ

3.การขอปรับลดค่าธรรมเนียมประกันที่ไม่มีความจำเป็นให้ลดลง

4.การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้เงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 30% หรือ 9,000 บาท เพื่อใช้ดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี

5.การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อเตรียมเกษียณอายุ หรือกรณีที่เกษียณแล้วมีภาระที่จะต้องจ่ายหนี้นานหลายปี

6.การไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินกรณีที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว ทั้งกรณีผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

วัตถุประสงค์แผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินสำหรับครูทุกคน เพื่อป้องกันปัญหาระยะยาว ดังนี้

1. การปรับบทบาทกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ “นายจ้างที่ดี” ที่จะเข้ามาช่วยเหลือครูแก้ไขปัญหาหนี้สินผ่านการปรับปรุงและยกระดับระบบการตัดจ่ายเงินเดือนให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

2.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นดอกเบี้ยสวัสดิการที่แท้จริง มีสหกรณ์มากกว่า 10 แห่ง ดอกเบี้ยต่ำกว่า 5%

3. refinance หนี้ที่อัตราการดอกเบี้ยสูงหนี้เช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ หนี้บัตรเครดิต หนี้สาธารณะ

4. การปรับลดค่าธรรมเนียมประกัน และการค้ำประกันด้วยบุคคลที่ไม่จำเป็นเลิกฟ้องล้มละลาย  ที่ทำให้ครูต้องออกจากราชการ

5.การติดอาวุธทางปัญญา ให้ความรู้และสร้างทักษะทางการเงินโดยเฉพาะกับครูรุ่นใหม่

6.กลุ่มเงินเดือนคงเหลือมากกว่า 30% ไม่พอใช้ในการดำรงชีพ

7.กลุ่มครูที่กำลังเกษียณอายุและครูที่มีแนวโน้มจะติดหนี้ไปจนตาย

8.กลุ่มครูผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่กำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินครู

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://td.moe.go.th/ เพื่อลงทะเบียน

2. กดเลือก “ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ” (อยู่ด้านขวาล่าง)

3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นกดบันทึก

4. ข้อมูลที่กรอกแล้วจะถูกส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ

5. จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อไปสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อเจรจากับเจ้าหนี้ของผู้ลงทะเบียน