ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ. สพม. 37 เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน โดยมีประธานสหวิทยาเขตในจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือตามแนวทางเตรียมการจัดตั้ง “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน” ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีแผนจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) อีก 20 เขต จากเดิมมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อยู่จำนวนทั้งหมด 42 เขต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่–น่าน) เป็นหนึ่งในจำนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จะดำเนินการแยกเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สำนักงานประสานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (ประจำจังหวัดน่าน) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน