รูปภาพบรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก และ ข ม.1-ม.6

https://drive.google.com/drive/folders/1KxKDYQ5KaA3bf5snJXhS9YxdXsdYEsZf

https://drive.google.com/drive/folders/111UlUjZ0rUXIhDZBxmhFDtJFjeYI8rc6

การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล รร.บ้านปรางค์

https://drive.google.com/drive/folders/1nSCjGuYRYquIDmKmxDWgicdhnf9RoZwx?usp=sharing

การงานอาชีพ เทศบาลเมืองน่าน

https://drive.google.com/drive/folders/1LkZnnwOudJOHVYFMhmrHcO66VR0xKk8v?usp=sharing

ศูนย์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (มทร.ล้านนา น่าน)

https://drive.google.com/drive/folders/1siZUBfWpbt0MS_JWJgvMuw2iPnLCLe3A?usp=sharing

ศูนย์การแข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (มทร.ล้านนา น่าน)

https://drive.google.com/drive/folders/1q8-19kZK_Tcwm6C74Wtsl6pzSv3OWdFa?usp=sharing

ศูนย์เรียนรวม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รร.ปัว

https://drive.google.com/drive/folders/19totFF_HAQDTlrazJHpACtVKSmVRRtsp?usp=sharing