การประชุมอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” และ นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน บรรยายชี้แจงดำเนินการตามโรงเรียนในสังกัด นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2566 ตามที่สพฐ.ประกาศ 10 นโยบายเร่งด่วน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live เพจ สพม.น่าน