ยินดีต้อนรับ นายอรรณพ จูจันทร์ พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน และ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร สพม.น่าน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน สพม.น่าน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายอรรณพ จูจันทร์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.น่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน และ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.น่าน โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ร่วมเดินทางมาส่ง ณ ห้องประชุม สพม.น่าน และ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน