พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านอย่างเป็นทางการ โดยในพีธีประกอบไปด้วย การเจิมป้ายสำนักงาน การแสดงฟ้อนล่องน่านสืบสานตำนานกลองปู่จา จากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พีธีถวายผ้าป่า โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง