สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และบุคลากรเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน