สพม.น่าน จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ครั้งที่ 1/2566(นัดเเรก)

นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายอดุล เทพกอม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน