สพม.น่าน จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ครั้งที่ 7/2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ดำเนินการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นายอดุล เทพกอม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน