พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และปี 2564

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1dSFW5wcx-PyruZJ_Qtq2_fIR3cHhl7z5?usp=sharing