การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจากผู้บริหารและนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี