home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารงานลูกเสือของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เข้าสู่เว็บไซต์
โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้ รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน
เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารโครงการรักษ์ป่าน่านของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เข้าสู่เว็บไซต์

การประกวดแข่งขันสื่อโปสเตอร์ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
Previous
Next

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดแข่งขันสื่อโปสเตอร์ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการสัมนาบุคลากรผู้ทรงคุณค่าด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นที่ 24 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดกิจกรรมโครงการสัมนาบุคลากรผู้ทรงคุณค่าด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม »

ยินดีต้อนรับ นายอรรณพ จูจันทร์ พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน และ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร สพม.น่าน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน สพม.น่าน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายอรรณพ จูจันทร์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.น่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน และ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.น่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวดแข่งขัน “นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวดแข่งขัน นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมดประกาศ/คำสั่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างเผยแพร่ผลงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ และวิชาเอกดนตรี สังกัด สพม.น่านข่าวใหม่ 

20 ก.ย. 2022

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในโครงการ โรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านหลวง อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

20 ก.ย. 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

14 ก.ย. 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

29 ส.ค. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีกลาง และเวทีเทิดพระเกียรติ โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ด้านภัยยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค. 2022

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

10 ส.ค. 2022

เอกสารเผยแพร่

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัดส่งจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ คลิกที่นี่

สถานที่ตั้ง สพม.น่าน

Facebook