home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Previous
Next

จดหมายข่าว สพม.น่าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ. สพม. 37 เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมดประกาศ/คำสั่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างเผยแพร่ผลงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์ ชุดการเรียนรู้สำหรับเด็ก Thai PBS Learning Shelf

11 ต.ค. 2021

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สพม.น่าน

14 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการต่อยอดขยายผลการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบ สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลพระภูมิ สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัล การแข่งขันนวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสามารถส่ง E-news ได้ทาง E-mail : spmnan.ict@gmail.com หรือ Line @611ewofo

สถานที่ตั้ง สพม.น่าน

Facebook