home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Previous
Next

จดหมายข่าว สพม.น่าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด OBEC AWARDS ครั้งที่ 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมน่าน ขอเชิญข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา รวมถึงลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง มีสิทธิ์ประกวดได้ทั้งที่จ้างด้วย งบประมาณจาก สพฐ. และงบอื่นๆ ที่มีอายุงานเกิน 2 ปี (นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม »

การแข่งขันกรีฑามัธยมจังหวัดน่าน “มัธยมน่านเกมส์”

วันที่ 4 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน “มัธยมน่านเกมส์”

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านอย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อจัดตั้ง สพม.น่าน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.37 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด (จ.น่าน) และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมต้อนรับ ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 สังกัด สพฐ. และคณะ

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมดประกาศ/คำสั่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างเผยแพร่ผลงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์ ชุดการเรียนรู้สำหรับเด็ก Thai PBS Learning Shelf

11 ต.ค. 2021

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สพม.น่าน

14 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการต่อยอดขยายผลการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบ สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลพระภูมิ สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัล การแข่งขันนวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสามารถส่ง E-news ได้ทาง E-mail : spmnan.ict@gmail.com หรือ Line @611ewofo

สถานที่ตั้ง สพม.น่าน

Facebook