home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารงานลูกเสือของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เข้าสู่เว็บไซต์
โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้ รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน
เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารโครงการรักษ์ป่าน่านของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เข้าสู่เว็บไซต์

การประกวดแข่งขันสื่อโปสเตอร์ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
Previous
Next

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี

อ่านเพิ่มเติม »

งานกีฬาสีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

อ่านเพิ่มเติม »

เกียรติบัตร โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน โครงการรักษ์ป่าน่าน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน โครงการรักษ์ป่าน่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมดประกาศ/คำสั่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างเผยแพร่ผลงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ และวิชาเอกดนตรี สังกัด สพม.น่านข่าวใหม่ 

20 ก.ย. 2022

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในโครงการ โรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านหลวง อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

20 ก.ย. 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

14 ก.ย. 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

29 ส.ค. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีกลาง และเวทีเทิดพระเกียรติ โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ด้านภัยยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค. 2022

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

10 ส.ค. 2022

เอกสารเผยแพร่

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัดส่งจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ คลิกที่นี่

สถานที่ตั้ง สพม.น่าน

Facebook