ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ. สพม. 37 เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน