รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 ของ สพม.น่าน ใช้ข้อมูลร่วมกับ สพม.แพร่