แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

สพม.น่าน ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตของ สพม.แพร่ ปีงบประมาณ 2564 เป็นแนวปฏิบัติ