เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) สพม.น่าน