แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สพม.น่าน ใช้แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบโดยใช้ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ สพม.แพร่ เป็นแนวปฏิบัติ