รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี

ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปีของ สพม.น่าน ใช้ข้อมูลเดียวกับของ สพม.แพร่