สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือนของ สพม.น่าน ใช้ข้อมูลเดียวกับของ สพม.แพร่