แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สพม.น่าน ใช้ข้อมูลเดียวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สพม.แพร่