ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ดร.นภาพร แสงนิล
1 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน
นายอรรณพ จูจันทร์
27 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
นายสมเพชร งามธุระ
23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 26 สิงหาคม 2564