ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

นายสิงห์เพชร สุทธิ
1 ตุลาคม 2566 ถึง ปัจจุบัน
นางนภาพร แสงนิล
1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
นายอรรณพ จูจันทร์
27 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
นายสมเพชร งามธุระ
23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 26 สิงหาคม 2564