ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

นายอรรณพ จูจันทร์
27 สิงหาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน
นายสมเพชร งามธุระ
23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 26 สิงหาคม 2564