คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง แ … Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านเรื่อง จั … Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านเรื่อง แต … Read more

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  เ … Read more

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเก … Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ร … Read more