ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ร … Read more

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะส่งผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านขอประชาสัมพันธ์ … Read more

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด น … Read more