การแข่งขันกรีฑามัธยมจังหวัดน่าน “มัธยมน่านเกมส์”​

วันที่ 4 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน “มัธยมน่านเกมส์”

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อจัดตั้ง สพม.น่าน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.37 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด (จ.น่าน) และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมต้อนรับ ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 สังกัด สพฐ. และคณะ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ. สพม. 37 เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน