รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่