ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 รอบที่ 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 รอบที่ 2