ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2