ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณา ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ รอบที่ ๑ ​

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณา ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครู ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ รอบที่ ๑