ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th International Junior Science Olympiad 2023 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1)

ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20
(20th International Junior Science Olympiad 2023 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1)