ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achiecement Awards” 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูโรงเรียนในสังกัด ส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achiecement Awards" ทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Plugged เพื่อคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2565