ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ เพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง