ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรและถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง