ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการอบรมโครงการพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง