ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง