ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง