ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (โครงการตามพระราชดำริ) โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ