ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (โครงการตามพระราชดำริ)โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ