ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน