ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลชาวต่างชาติเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน