ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รายละเอียดดังประกาศ