ประกาศโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ และวิชาภาษาอังกฤษ