ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด OBEC AWARDS ครั้งที่ 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมน่าน ขอเชิญข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา รวมถึงลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง มีสิทธิ์ประกวดได้ทั้งที่จ้างด้วย งบประมาณจาก สพฐ. และงบอื่นๆ ที่มีอายุงานเกิน 2 ปี (นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564)