บัตรข้าราชการครูหาย จะทำบัตรใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

Q & A กระดานถามตอบ – คำถามทั้งหมดบัตรข้าราชการครูหาย จะทำบัตรใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
ครูส้ม asked 1 ปี ago

บัตรข้าราชการครูหาย จะทำบัตรใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

1 Answers
admin ทีมงาน answered 1 ปี ago

ขอมีบัตรข้าราชการครูใหม่ กรณีบัตรหาย จะต้องใช้เอกสารดังนี้
1.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                   จำนวน  1 ฉบับ
2.รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2.5 X 3 ซม.                        จำนวน  2  รูป
3.ใบแจ้งความ (กรณี บัตรหาย หรือ ถูกทำลาย)                               จำนวน  1 ฉบับ
4.สำเนาสัญญาจ้าง หรือ คำสั่งจ้าง (กรณี เป็นพนักงานราชการ)         จำนวน  1  ชุด