home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Previous
Next

จดหมายข่าว สพม.น่าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการสัมนาบุคลากรผู้ทรงคุณค่าด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นที่ 24 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดกิจกรรมโครงการสัมนาบุคลากรผู้ทรงคุณค่าด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม »

ยินดีต้อนรับ นายอรรณพ จูจันทร์ พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน และ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร สพม.น่าน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน สพม.น่าน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายอรรณพ จูจันทร์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.น่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน และ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.น่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวดแข่งขัน “นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวดแข่งขัน นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม »

สพม.น่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และบุคลากร สพม.น่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมดประกาศ/คำสั่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างเผยแพร่ผลงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์ ชุดการเรียนรู้สำหรับเด็ก Thai PBS Learning Shelf

11 ต.ค. 2021

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สพม.น่าน

14 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการต่อยอดขยายผลการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบ สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลพระภูมิ สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัล การแข่งขันนวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสามารถส่ง E-news ได้ทาง E-mail : spmnan.ict@gmail.com หรือ Line @611ewofo

สถานที่ตั้ง สพม.น่าน

Facebook