home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
"สมภูมิ สมเกียรติ"
พีธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
Previous
Next

E-News สพม.น่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.น่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และบุคลากร สพม.น่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด OBEC AWARDS ครั้งที่ 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมน่าน ขอเชิญข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา รวมถึงลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง มีสิทธิ์ประกวดได้ทั้งที่จ้างด้วย งบประมาณจาก สพฐ. และงบอื่นๆ ที่มีอายุงานเกิน 2 ปี (นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม »

การแข่งขันกรีฑามัธยมจังหวัดน่าน “มัธยมน่านเกมส์”

วันที่ 4 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน “มัธยมน่านเกมส์”

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านอย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ / คำสั่ง

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล

23 ก.ค. 2021

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาในศูนย์การเรียน และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

23 ก.ค. 2021

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง การจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

29 พ.ค. 2021

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

19 เม.ย. 2021

E-news โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสามารถส่ง E-news ได้ทาง E-mail : spmnan.ict@gmail.com หรือ Line @611ewofo

สถานที่ตั้ง สพม.น่าน

Facebook