home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารงานลูกเสือของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เข้าสู่เว็บไซต์
โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้ รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน
เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารโครงการรักษ์ป่าน่านของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เข้าสู่เว็บไซต์

การประกวดแข่งขันสื่อโปสเตอร์ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
Previous
Next

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active learning แบบ Fundamental AL Training และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active learning แบบ Fundamental AL Training และ ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education

นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education วันที่ 6 กันยายน 2565 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท

อ่านเพิ่มเติม »

ค่ายผู้นำค่าย “พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน” ตามโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”โครงการรักษ์ป่าน่าน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมดประกาศ/คำสั่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างเผยแพร่ผลงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ และวิชาเอกดนตรี สังกัด สพม.น่านข่าวใหม่ 

20 ก.ย. 2022

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในโครงการ โรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านหลวง อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

20 ก.ย. 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

14 ก.ย. 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

29 ส.ค. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีกลาง และเวทีเทิดพระเกียรติ โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ด้านภัยยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค. 2022

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

10 ส.ค. 2022

เอกสารเผยแพร่

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัดส่งจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ คลิกที่นี่

สถานที่ตั้ง สพม.น่าน

Facebook