home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
"สมภูมิ สมเกียรติ"
พีธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
Previous
Next

จดหมายข่าว สพม.น่าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ นายอรรณพ จูจันทร์ พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน และ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร สพม.น่าน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน สพม.น่าน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายอรรณพ จูจันทร์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.น่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน และ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.น่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวดแข่งขัน “นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวดแข่งขัน นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม »

สพม.น่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และบุคลากร สพม.น่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด OBEC AWARDS ครั้งที่ 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมน่าน ขอเชิญข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา รวมถึงลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง มีสิทธิ์ประกวดได้ทั้งที่จ้างด้วย งบประมาณจาก สพฐ. และงบอื่นๆ ที่มีอายุงานเกิน 2 ปี (นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมดประกาศ/คำสั่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างเผยแพร่ผลงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สพม.น่าน

14 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการต่อยอดขยายผลการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบ สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลพระภูมิ สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัล การแข่งขันนวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โครงการสัมนาบุคลากรผู้ทรงคุณค่าด้านการศึกษา สพม.น่าน

10 ก.ย. 2021

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสามารถส่ง E-news ได้ทาง E-mail : spmnan.ict@gmail.com หรือ Line @611ewofo

สถานที่ตั้ง สพม.น่าน

Facebook